Eszközbeszerzési pályázat 2020

A támogatásra rendelkezésre álló keretösszeg 33,3 Mrd forint.

Igényelhető forrás mértéke, összege
A támogatás összege: min 5.000.000 Ft, max 153.500.000 Ft.

Pályázók köre:

mikro-, kis-, és középvállalkozások:

amelyek rendelkeznek legalább egy – a 2019. évre vonatkozó – lezárt (beszámoló), teljes (365 napot jelentő) üzleti évvel
amelyek átlagos statisztikai állományi létszáma 2020. április hónapra vonatkozóan minimum 5 fő volt,
amelyek Magyarországon székhellyel rendelkező egyszeres könyvvitelt vezető gazdálkodók vagy kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok, szövetkezetek, egyéni cégek vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel rendelkező szövetkezetek vagy kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok fióktelepei.
Jelen felhívás keretében a támogatási kérelem benyújtására konzorciumi formában nincs lehetőség!

Elszámolható költségek köre​

A) Beruházási költségek

Új eszközök, gépek beszerzése
Technológiafejlesztéshez kapcsolódó, egyenként minimum nettó 100.000 Ft értékű új hardver beszerzése
Megújuló energiaforrást hasznosító technológiák alkalmazásához kapcsolódó új eszközök beszerzésének költsége
Forgóeszközök költsége
Építéshez kapcsolódó költségek
Immateriális javak beszerzésének költségei


B) Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei

Képzéshez kapcsolódó költségek
Egyéb szakértői szolgáltatási költségek
Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó bérleti díj


C) Általános (rezsi) költségek

A projekt területi korlátozása
Két külön pályázat keretében a vidéki és pest megyei cégek is egyaránt igényelhetik

A projekt végrehajtására rendelkezésre álló időtartam
A projekt fizikai befejezésére legfeljebb 18 hónap áll rendelkezésre.

Konstrukció egyedisége

Az összköltség maximum 70%-át elérő visszatérítendő támogatás (VT), a támogatott projekt megfelelő teljesítése
(projekt megvalósítási időszak), valamint az előre meghatározott – az egy éves fenntartási időszakot követően
visszamért – eredményességi célok elérése esetén részben vagy egészben átalakítható vissza nem térítendő
támogatássá (VNT). Tehát kezdetben a forrást nulla százalékos hitel formájában kapja meg a Kedvezményezett,
mely adott indikátorok teljesülése esetén részben vagy egészben átfordulhat vissza nem térítendő támogatássá.

A támogatás intenzitása

Az összköltség maximum 70%-át elérő visszatérítendő támogatás (VT), a támogatott projekt megfelelő teljesítése
(projekt megvalósítási időszak), valamint az előre meghatározott – az egy éves fenntartási időszakot követően
visszamért – eredményességi célok elérése esetén részben vagy egészben átalakítható vissza nem térítendő
támogatássá (VNT). Tehát kezdetben a forrást nulla százalékos hitel formájában kapja meg a Kedvezményezett,
mely adott indikátorok teljesülése esetén részben vagy egészben átfordulhat vissza nem térítendő támogatássá.

A támogatási kérelem benyújtásának határideje
A pályázatok benyújtása 2020. május 29-től 2020. november 12-ig lehetséges.