KKV Start innovációs pályázat

A felhívás célja olyan mikro- és kisvállalkozások innovációs tevékenységének támogatása, akik az NKFI Alap és/vagy GINOP és/vagy VEKOP forrásainak terhére támogatásban nem részesültek. A vállalkozások az önállóan megvalósított, a támogatás megtérülését valószínűsítő innovációs projektjeikre kaphatnak támogatást.

A projektekkel szembeni további elvárás, hogy új humán erőforrás bevonásával a vállalkozásban innovációs folyamat induljon el, vagy
adaptív innovációs tevékenység történjen, vagy
legalább a vállalkozás szintjén újdonságnak tekinthető és üzletileg hasznosítható prototípus, termék, technológia vagy szolgáltatás kifejlesztésére irányuljon.


A KKV START INNOVÁCIÓ – 2020-1.1.1 konstrukció a tervek szerint 2020. március második felében indul, 6 milliárd Ft keretösszeggel.

TÁMOGATÁST IGÉNYLŐK KÖRE
Támogatási kérelmet nyújthatnak be a Magyarországon székhellyel rendelkező jogi személyek, amelyek

113 (Kft.), 114 (Rt.), 116 (Kt.), 117 (Bt.) vagy 141 (Se.) GFO kóddal rendelkeznek,
kettős könyvvitelt vezetnek,
nem tartoznak a KATA hatálya alá,
2018-as teljes (365 nap), lezárt üzleti évre vonatkozó jóváhagyott és közzétett beszámolóval és
minimum 2 teljes lezárt üzleti évvel rendelkeznek.
A Felhívás keretében egy adott vállalkozás és/vagy annak a partner-, vagy kapcsolt vállalkozásai részéről kizárólag egy projektjavaslat támogatható.

A KKV START INNOVÁCIÓ – 2020-1.1.1 Felhívás keretében nem nyújthat be támogatási kérelmet az a vállalkozás, amely az NKFI Alap és/vagy GINOP és/vagy VEKOP forrásainak terhére támogatásban részesült.

JOGOSULTSÁGI FELTÉTELEK
Az alábbi gazdasági feltételekre vonatkozó szempontoknak kell megfelelni a támogatási kérelmet benyújtó vállalkozásnak:

A támogatást igénylő 2018. évi, lezárt, teljes (365 nap) üzleti évre vonatkozó és közzétett éves beszámolója szerinti átlagos statisztikai állományi létszáma nem lehet kevesebb 3 főnél.
A támogatást igénylő 2018. évi, lezárt, teljes (365 nap) üzleti évre vonatkozó és közzétett éves beszámolója szerinti saját tőkéje nem lehet negatív.
A projekt összköltsége nem lehet magasabb a támogatást igénylő 2018. évi, lezárt, teljes (365 nap) üzleti évre vonatkozó és közzétett éves beszámolója szerinti árbevételénél.
A támogatást igénylő által igényelt támogatás összege nem lehet magasabb a támogatást igénylő 2018. évi, lezárt, teljes (365 nap) üzleti évre vonatkozó és közzétett éves beszámolója szerinti saját tőke összegénél.
A projektben 1 évre tervezhető átlagos személyi jellegű ráfordítás nem lehet magasabb a támogatást igénylő 2018. évi, lezárt, teljes (365 nap) üzleti évre vonatkozó és közzétett éves beszámolója szerinti személyi jellegű ráfordításának 200%-ánál.
A gazdasági feltételeket a vállalkozásnak önállóan kell teljesíteni, a partner-, vagy kapcsolt vállalkozás(ok) adatai nem számolhatóak össze. További információk a KKV START INNOVÁCIÓ – 2020-1.1.1 – ről az NKFI honlapján érhetők el.

TÁMOGATHATÓ TEVÉKENYSÉGEK
A pályázat keretében az alábbi tevékenységek támogathatóak:

Önállóan támogatható tevékenységek

Innováció bevezetésére irányuló tevékenység
Adaptív innovációs tevékenység
Fejlesztési tevékenység
Önállóan nem támogatható tevékenységek

Eszközbeszerzés
Immateriális javak beszerzése
Projekt koordinációs tevékenység
A projekt végrehajtásához rendelkezésre álló időtartam minimum 12 – maximum 24 hónap.

Támogatás a támogatási kérelem benyújtása előtt megkezdett projekthez nem igényelhető.

A projekt költségeinek elszámolása a projekt kezdetének a Támogatói Okiratban rögzített dátumától lehetséges.

A FINANSZÍROZÁSSAL KAPCSOLATOS ALAPVETŐ INFORMÁCIÓK
A támogatás formája vissza nem térítendő támogatás.

A projekt megvalósításához előleg igényelhető. Az összes igényelt előleg legfeljebb a támogatás 75%-a. A támogatási összeg utolsó 25%-a csak a záróbeszámoló elfogadása után folyósítható.

A támogatás összege

minimum 10 millió Ft, maximum 20 millió Ft.

A támogatás mértéke

az összes elszámolható költség 60%-a

Az elszámolható költségek mértékére

Bérköltség – Kutató-fejlesztő munkatárs esetében maximum 1 000 000 Ft/fő/hó

Bérköltség – Technikus segédszemélyzet esetében 700 000 Ft/fő/hó

Koordinációs költség maximum 5%

A bérköltség, a személyi jellegű egyéb kifizetések és a bérjárulék együttesen minimum az elszámolható költség 50%-a kell legyen.

A KKV START INNOVÁCIÓ – 2020-1.1.1 VÁLLALÁSAI
A kötelezően megvalósítandó tájékoztatási tevékenységeken felül az alábbiakban részletezett feltétel vállalása kötelező.

Kutató-fejlesztő vagy technikus segédszemélyzet megtartása/ Új kutató-fejlesztő vagy technikus segédszemélyzet bevonása a vállalkozásba

Foglalkoztatott megtartása: a támogatást igénylő vállalja, hogy a projekt fizikai befejezéséig a támogatást igénylő foglalkoztatottainak száma nem csökken a projekt kezdés időpontjában fennálló létszámhoz képest.
Új foglalkoztatott bevonása: a támogatást igénylő vállalja, hogy a projekt megkezdésétől számított legfeljebb 4 hónapon belül a projekt fizikai befejezéséig a támogatást igénylő foglalkoztatottainak száma növekszik a projekt kezdés időpontjában fennálló létszámhoz képest.
FENNTARTÁSRA VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK
A támogatást igénylőnek 1 év fenntartási kötelezettsége van, amennyiben a projekt tartalmaz immateriális javak vagy eszközbeszerzést. Egyéb esetben nincs fenntartási időszak.

A TÁMOGATÁSI KÉRELEM BENYÚJTÁSA

A támogatási kérelmek (elektronikus) benyújtása a kitöltő program élesítésétől 2020. május 29. 12 óráig lehetséges.

A támogatói döntés várható időpontja: 2020. III. negyedév.